Day: October 4, 2022

“అనువుగాని చోట నధికుల మనరాదు ” వేమన పద్య కథ

“అనువుగాని చోట నధికుల మనరాదు కొంచె ముండుటెల్ల కొదవుగాదు కొండ యద్దమందు కొంచమైయుండదా విశ్వదాభిరామ! వినురవేమ !” పద్యం అమ్మలా లాలిస్తుంది ,నాన్నలా దైర్యం చెపుతుంది ,గురువులా సన్మార్గం చూపుతుంది, స్నేహితునిలా సంతోషాన్ని పంచుతుంది… పద్యాన్ని చిన్న పిల్లలకు మరింత చేరువ…

error: Content is protected !!