ఈ వస్తువుల గురించి తెలుసుకుంటే …మీ ఇంటి పని సగం తగ్గినట్టే

ఈ వస్తువుల గురించి తెలుసుకుంటే …మీ ఇంటి పని సగం తగ్గినట్టే… హాయ్ అండీ… మీకు ఈ రోజు కొన్ని వస్తువులను పరిచయం చేస్తాను. అయ్యో.. వీటి గురించి ఇన్నిరోజులు ఎందుకు తెలియలేదు అని ఫీల్ అవుతారు కూడా… ఇవి మీ…

Telugu Stories with Moral short

telugu stories with moral short 27-04-2024 Telugu Stories with Moral short: తెలివితక్కువ కప్ప గోపాలపురం అనే ఊరి చివరి అడవి ఉండేది. ఆ అడవిలో ఒక ఆవు చెరువు ఒడ్డున మేయసాగింది, ఆ సమయంలో చెరువులో వున్న…

Stories in Telugu with Moral-చిన్న పిల్లల కోసం చిన్న చిన్న నీతికథలు

Stories in Telugu with Moral… చిన్న నీతికథలు స్నేహమే బహుమతి సింగమల అనే అడవిని కంఠి అనే సింహం పాలిస్తుండేది. దానికి నక్క, కాకి అనుచరులుగా ఉండేవి. ఓనాడు కాకి ఎగురుకుంటూ వచ్చి ‘మన అడవికి కొంత దూరంలో ఉన్న…

Best Telugu Moral Stories on Friendship-నిజమైన స్నేహమంటే ఏమిటో మీకు తెలుసా ?

Friends stories in Telugu.. Friends stories in Telugu స్నేహం అంటే మనందరికీ ఇష్టం అలానే మంచి స్నేహితులు దొరకడం కూడా అదృష్టమే . అటువంటి స్నేహాన్ని గురించి తెలుసుకొనే కొన్ని మంచి కథలు మీకోసం *స్నేహం- స్వార్ధం* అనగనగా…

Telugu Folk Songs-మనలోని ఉత్సాహాన్ని రెట్టింపు చేసే జానపద గీతాలు మనందరి కోసం

Telugu Folk Songs… Bullettu Bandi హే పట్టు చీరనే గట్టుకున్నా గట్టుకున్నులో గట్టుకున్నా టిక్కి బొట్టే వెట్టుకున్నా వెట్టుకున్నాను నడుముకు వడ్డానం జుట్టుకున్నా జుట్టుకున్నులో జుట్టుకున్నా దిష్టి సుక్కనే ధిడ్డుకున్నా ధిడ్డుకున్నులో ధిడ్డుకున్నా పెళ్ళి కూతురు ముస్తాబురో నువ్వు ఎడంగ…

Brighten Your Day with Telugu Bible Quotes and Verses-మనలోని ఆత్మ విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి కొన్ని తెలుగు బైబిల్ కొటేషన్స్

Telugu Bible Quotes… Telugu Bible Quotes: ప్రభువు కన్నులు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనల వైపునను ఉన్నవి. – 1పేతురు 3:12 నీ మాటలను బట్టి నీతి మంతుడవని తీర్పునొందుదువు, నీ మాటలను బట్టియే అపరాధివని తీర్పునొందుదువు.…

Telugu Christian songs Lyrics-తెలుగు క్రిస్టియన్ పాటలు lyrics మనందరి కోసం-Jesus songs Telugu

Telugu Christian songs Lyrics: Enduko Nanninthaga Neevu Preminchithivo Deva Song Lyrics ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో దేవా అందుకో నా దీన స్తుతి పాత్ర హల్లెలూయ యేసయ్య నా పాపము బాప నరరూపి వైనావు నా శాపము…

error: Content is protected !!