మన తెలుగు వారందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు

మన తెలుగు వారందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు.. ఈ రంజాన్ మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగులు తీసుకురావాలి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు అల్లా మీ జీవితంలో ఆనందాలు నింపాలి ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలి మంచి జ్ఞాపకాల్ని మిగల్చాలి ఈద్ ముబారక్ ప్రతి రంజాన్ మాసం ఓ…

Stories in Telugu with Moral-చిన్న పిల్లల కోసం చిన్న చిన్న నీతికథలు

Stories in Telugu with Moral… చిన్న నీతికథలు స్నేహమే బహుమతి సింగమల అనే అడవిని కంఠి అనే సింహం పాలిస్తుండేది. దానికి నక్క, కాకి అనుచరులుగా ఉండేవి. ఓనాడు కాకి ఎగురుకుంటూ వచ్చి ‘మన అడవికి కొంత దూరంలో ఉన్న…

Best Telugu Moral Stories on Friendship-నిజమైన స్నేహమంటే ఏమిటో మీకు తెలుసా ?

Friends stories in Telugu.. Friends stories in Telugu స్నేహం అంటే మనందరికీ ఇష్టం అలానే మంచి స్నేహితులు దొరకడం కూడా అదృష్టమే . అటువంటి స్నేహాన్ని గురించి తెలుసుకొనే కొన్ని మంచి కథలు మీకోసం *స్నేహం- స్వార్ధం* అనగనగా…

Telugu Folk Songs-మనలోని ఉత్సాహాన్ని రెట్టింపు చేసే జానపద గీతాలు మనందరి కోసం

Telugu Folk Songs… Bullettu Bandi హే పట్టు చీరనే గట్టుకున్నా గట్టుకున్నులో గట్టుకున్నా టిక్కి బొట్టే వెట్టుకున్నా వెట్టుకున్నాను నడుముకు వడ్డానం జుట్టుకున్నా జుట్టుకున్నులో జుట్టుకున్నా దిష్టి సుక్కనే ధిడ్డుకున్నా ధిడ్డుకున్నులో ధిడ్డుకున్నా పెళ్ళి కూతురు ముస్తాబురో నువ్వు ఎడంగ…

error: Content is protected !!