“చిట్టిఎలుక” Short moral story for kids

చిట్టిఎలుక అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక చిట్టి ఎలుక ఉండేది దానికి చాలా రోజుల నుండి సరైన ఆహారం లేక చాలా నీరసించిపోయి బక్కచిక్కి పోయి వుంది. ఆహారం కోసం వెతుక్కుంటూ అలానడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే దానికి దారిలో ఒక ప్రక్కన డబ్బాలో…

“కాకి-కుందేలు” Small moral story with moral

కాకి-కుందేలు కథ-1 అది వేసవికాలం మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎండ మండుతూ ఉంది, అడవిలో ఉన్న జంతువులన్నీ అబ్బా!! ఈ ఎండ తట్టుకోవడం ఎలా అంటూ నీడకై చెట్టుకి పుట్టుకి చేరాయి . ఇంతలో మెల్లగా చల్లగాలి వచ్చి చిన్న చిన్న చినుకులు…

“జ్ఞాపకం” Story about Mango Tree

జ్ఞాపకం ఉదయాన్నే లేచి పొలానికి బయలుదేరుతున్న రామారావుకి ఇంటిముందు ఏదో గుణుకుతున్నట్లుగా భార్య గొంతు వినబడింది , ఏమైంది ? లత ఏం! మాట్లాడుతున్నావ్ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడొచ్చు కదా అన్నాడు . అందుకు లత ఏముంది ఈ మామిడి చెట్టు…

New Telugu story “ఆమె”

ఆమె రోజు లాగే ఈరోజు కూడా హడావిడిగా మెట్రో ఎక్కిన నాకు తరచుగా కనిపించే మళ్లీ అదే దృశ్యం కనిపించేసరికి చాలా విసుగ్గా అనిపించి కొంచెం పక్కకు తిరిగాను . గత ఆరు నెలలుగా నేను తరచుగా గమనిస్తూనే ఉన్నాను, ఆమె…

సింహం – తోడేలు Small Moral Story

  సింహం – తోడేలు   అనగనగా ఒక పెద్ద అడవి ఉండేది దానిలో ఒక సింహం ఒక తోడేలు స్నేహం గా ఉండేవి . ఒకరోజు అడవిలో అవి రెండూ మాటలాడుకుంటూ చాలా దూరం వచ్చేసాయి ,అసలే ఎండాకాలం పైగా…

“అనగననగ రాగ మతిశయిల్లుచునుండు ” వేమన పద్య కథ

  అనగననగ రాగ మతిశయిల్లుచునుండు తినగ తినగ వేము తీయగనుండు సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన ! విశ్వదాభి రామ !వినురవేమ! భావం : పాడగా పాడగా పాట రాగయుక్తంగా మారుతుంది ,అలాగే తినగా తినగా వేప ఆకు కూడా మధురంగా…

“ఉప్పుకప్పురంబు నొక్క పోలిక నుండు ” వేమన పద్య కథ

ఉప్పుకప్పురంబు నొక్క పోలిక నుండు ; చూడ చూడ రుచులజాడవేరు ; పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా! విశ్వదాభిరామ! వినురవేమ !   పద్యాన్ని చిన్న పిల్లలకు మరింత చేరువ చేద్దాం అనే ఉద్దేశ్యం తో దానికి కొంత సారూప్యం లో…

“అనువుగాని చోట నధికుల మనరాదు ” వేమన పద్య కథ

“అనువుగాని చోట నధికుల మనరాదు కొంచె ముండుటెల్ల కొదవుగాదు కొండ యద్దమందు కొంచమైయుండదా విశ్వదాభిరామ! వినురవేమ !” పద్యం అమ్మలా లాలిస్తుంది ,నాన్నలా దైర్యం చెపుతుంది ,గురువులా సన్మార్గం చూపుతుంది, స్నేహితునిలా సంతోషాన్ని పంచుతుంది… పద్యాన్ని చిన్న పిల్లలకు మరింత చేరువ…

error: Content is protected !!