Telugu bible quotes
Spread the love

Telugu Bible Quotes…

Contents

Telugu Bible Quotes:

   • ప్రభువు కన్నులు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనల వైపునను ఉన్నవి. – 1పేతురు 3:12
   • నీ మాటలను బట్టి నీతి మంతుడవని తీర్పునొందుదువు, నీ మాటలను బట్టియే అపరాధివని తీర్పునొందుదువు. – మత్తయి 12:37
   • నీవు నన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించి నా సరిహద్దును విశాలపరచి నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి నాకు కీడురాకుండా దానిలో నుంచి నన్ను తప్పించుము. – 1 దినవృత్తాంతములు 4:10
   • నాకు మహోపకారములు చేసియున్నాడు, నేను ఆయనను కీర్తించెదను. – కీర్తనల గ్రంథము 13:6
   •  యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము. మూర్ఖులు జ్ఞానమును ఉపదేశమును తిరస్కరించుదురు. – సామెతలు 1:7
   •  దయను సత్యమును ఎన్నడును నిన్ను విడిచి పోనియ్యకుము. వాటిని కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వ్రాసికొనుము. – సామెతలు 3:3
   • ఇప్పుడు ఈ మూడు మిగిలి ఉన్నాయి: విశ్వాసం, నిరీక్షణ మరియు ప్రేమ. అయితే వీటిలో గొప్పది ప్రేమ. 1 కొరింథీయులు 13:13
   • ప్రేమ మార్గాన్ని అనుసరించండి మరియు ఆధ్యాత్మిక బహుమతులను, ముఖ్యంగా ప్రవచన వరాన్ని ఆత్రంగా కోరుకోండి. 1 కొరింథీయులు 14:1
   • తప్పుదారి పట్టించవద్దు: “చెడు సహవాసం మంచి స్వభావాన్ని పాడు చేస్తుంది.” 1 కొరింథీయులు 15:33
   • నీవు జాగ్రత్తగా ఉండుము; విశ్వాసంలో స్థిరంగా నిలబడండి; ధైర్యంగా ఉండండి; దృడముగా ఉండు. 1 కొరింథీయులు 16:33
   • ఇది గుర్తుంచుకోండి: పొదుపుగా విత్తేవాడు కూడా తక్కువగానే కోస్తాడు, ఉదారంగా విత్తేవాడు కూడా ఉదారంగా పండిస్తాడు. 2 కొరింథీయులు 9:6
   • ప్రతిదానికీ ఒక సమయం ఉంది, మరియు ఆకాశం క్రింద ప్రతి పనికి ఒక సీజన్ ఉంది ప్రసంగి 3:1
   • ఏడ్వడానికి ఒక సమయం మరియు నవ్వడానికి ఒక సమయం, దుఃఖించడానికి ఒక సమయం మరియు నృత్యం చేయడానికి ఒక సమయం ప్రసంగి 3:4
   • కావున మీలో ప్రతి ఒక్కరు అబద్ధమును విడిచిపెట్టి, మీ పొరుగువారితో సత్యముగా మాట్లాడవలెను; ఎఫెసీయులు 4:25
   • మీ నోటి నుండి ఎటువంటి హానికరమైన మాటలు రానివ్వకండి, కానీ వినేవారికి ప్రయోజనం చేకూర్చేలా వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇతరులను నిర్మించడానికి సహాయపడేవి మాత్రమే. ఎఫెసీయులు 4:29
   • ప్రతి విధమైన దురాలోచనలతో పాటు అన్ని ద్వేషం, ఆవేశం మరియు కోపం, ఘర్షణ మరియు అపనిందలను వదిలించుకోండి. ఎఫెసీయులు 4:31
   • చీకటి యొక్క ఫలించని పనులతో ఏమీ చేయవద్దు, కానీ వాటిని బహిర్గతం చేయండి. ఎఫెసీయులు 5:11
   • కాబట్టి, మీరు ఎలా జీవిస్తున్నారో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి – తెలివితక్కువవారిగా కాకుండా తెలివైన వారిగా. ఎఫెసీయులు 5:15
   • మన పోరాటం రక్తమాంసాలతో కాదు, పాలకులకు, అధికారులకు వ్యతిరేకంగా, ఈ చీకటి ప్రపంచంలోని శక్తులకు వ్యతిరేకంగా మరియు పరలోకంలోని చెడు ఆధ్యాత్మిక శక్తులకు వ్యతిరేకంగా. ఎఫెసీయులు 6:12
 • More…

 • Telugu Christian songs Lyrics

   • మీరు చాలా వ్యర్థంగా అనుభవించారా – అది నిజంగా ఫలించకపోతే? గలతీయులు 3:4
   • అయితే ఆత్మ ఫలమేమిటంటే ప్రేమ, సంతోషం, శాంతి, ఓర్పు, దయ, మంచితనం, విశ్వాసం గలతీ 5:22
   • కాబట్టి, మనం విన్నదానిపై మనం చాలా జాగ్రత్తగా శ్రద్ధ వహించాలి, తద్వారా మనం దూరంగా పోకూడదు. హెబ్రీయులు 2:1
   • మరియు మనం ప్రేమ మరియు మంచి పనుల పట్ల ఒకరినొకరు ఎలా ప్రోత్సహించవచ్చో పరిశీలిద్దాం హెబ్రీయులు 10:24
   • ఇప్పుడు విశ్వాసం అంటే మనం దేని కోసం ఆశిస్తున్నామో మరియు మనం చూడని వాటి గురించి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడం. హెబ్రీయులు 11:1
   • “మీ పాదాలకు లెవెల్ పాత్‌లు వేయండి”, తద్వారా కుంటివారు అంగవైకల్యం చెందకుండా, స్వస్థత పొందుతారు. హెబ్రీయులు 12:13
   • అన్నదమ్ములుగా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటూ ఉండండి. హెబ్రీయులు 13:1
   • అపరిచితులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం మర్చిపోవద్దు, అలా చేయడం ద్వారా కొంతమంది తమకు తెలియకుండానే దేవదూతలకు ఆతిథ్యం ఇచ్చారు. హెబ్రీయులు 13:2
   • చెడును మంచి అని మంచి చెడు అని పిలిచేవారికి అయ్యో, చీకటిని వెలుగుగాను వెలుగును చీకటిగాను ఉంచేవారికి, చేదును తీపిని మరియు తీపిని చేదుగా పెట్టేవారికి అయ్యో. యెషయా 5:20
   • నా సహోదర సహోదరీలారా, మీరు అనేక రకాల పరీక్షలను ఎదుర్కొన్నప్పుడల్లా అది స్వచ్ఛమైన ఆనందంగా భావించండి యాకోబు 1:2
   • సూర్యుడు మండుతున్న వేడితో ఉదయిస్తాడు మరియు మొక్క ఎండిపోతుంది; దాని మొగ్గ రాలిపోతుంది మరియు దాని అందం నాశనం అవుతుంది. అదే విధంగా, ధనవంతులు తమ వ్యాపారానికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా వాడిపోతారు. యాకోబు 1:11
   • నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరీలారా, ఇది గమనించండి: ప్రతి ఒక్కరూ వినడానికి త్వరపడాలి, మాట్లాడటానికి నిదానంగా ఉండాలి మరియు కోపపడటానికి నిదానంగా ఉండాలి జేమ్స్ 1:19
   • ప్రజలు విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా వారు చేసే పనుల ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడతారని మీరు చూస్తున్నారు. యాకోబు 2:24
   • మీ మధ్య తగాదాలు మరియు గొడవలకు కారణం ఏమిటి? అవి మీ కోరికల నుండి వచ్చినవి కాదా? యాకోబు 4:1
   • మీలో ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉన్నారా? వారిని ప్రార్థించనివ్వండి. ఎవరైనా సంతోషంగా ఉన్నారా? వారు ప్రశంసల పాటలు పాడనివ్వండి. యాకోబు 5:13
   • హృదయం అన్నిటికంటే మోసపూరితమైనది మరియు నివారణకు మించినది. ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు? యిర్మీయా 17:9
   • చీకటిలో వెలుగు ప్రకాశిస్తుంది, చీకటి దానిని జయించలేదు. యోహాను 1:5
   • మాంసం మాంసానికి జన్మనిస్తుంది, కానీ ఆత్మ ఆత్మకు జన్మనిస్తుంది. యోహాను 3:6
   • కేవలం ప్రదర్శనల ద్వారా తీర్పు చెప్పడం మానేయండి, బదులుగా సరిగ్గా తీర్పు చెప్పండి. యోహాను 7:24
   • నేను మంచి కాపరిని. మంచి కాపరి గొఱ్ఱెల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టును. యోహాను 10:11
   • నేను మీకు కొత్త ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాను: ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి. నేను నిన్ను ప్రేమించినట్లే మీరు కూడా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి. యోహాను 13:34
   • నా ఆజ్ఞ ఇదే: నేను మిమ్మును ప్రేమించినట్లే ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి. యోహాను 15:12
   • ​​ఇంతకంటే గొప్ప ప్రేమ మరొకటి లేదు: ఒకరి స్నేహితుల కోసం ఒకరి జీవితాన్ని అర్పించడం. యోహాను 15:13
   • సత్యముచేత వారిని పవిత్రపరచుము; నీ మాట నిజం. యోహాను 17:17
   • మనం పాపం లేనివారమని చెప్పుకుంటే, మనల్ని మనం మోసం చేసుకుంటాము మరియు నిజం మనలో లేదు. 1 యోహాను 1:8
   • ప్రియమైన పిల్లలారా, మనం మాటలతో లేదా నాలుకతో ప్రేమించకుండా క్రియలతో మరియు సత్యంతో ప్రేమిద్దాం. 1 యోహాను 3:18
   • ప్రేమించనివాడు దేవుణ్ణి ఎరుగడు, ఎందుకంటే దేవుడు ప్రేమ. 1 యోహాను 4:8
  •  Telugu Bible Quotes and Verses:

  • Telugu bible large print(Study Print) 

   • వారు లోకానికి చెందినవారు మరియు ప్రపంచ దృష్టికోణం నుండి మాట్లాడతారు మరియు ప్రపంచం వారి మాట వింటుంది. 1 యోహాను 4:5
   • ప్రేమలో భయం లేదు. కానీ పరిపూర్ణ ప్రేమ భయాన్ని తొలగిస్తుంది, ఎందుకంటే భయం శిక్షతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. భయపడేవాడు ప్రేమలో పరిపూర్ణుడు కాదు. 1 యోహాను 4:18
   • మనలో నివసించే మరియు ఎప్పటికీ మనతో ఉండే సత్యం కారణంగా 2 యోహాను 1:2
   • నా పిల్లలు సత్యంలో నడుస్తున్నారని వినడం కంటే ఎక్కువ ఆనందం నాకు లేదు. 3 యోహాను 1:4
   • దయ, శాంతి మరియు ప్రేమ సమృద్ధిగా మీ సొంతం. యూదా 1:2
   • వారు మీకు ఎలా చేయాలనుకుంటున్నారో మీరు ఇతరులకు కూడా చేయండి. లూకా 6:31
   • సంబంధిత: 25 క్రిస్మస్ ప్రార్థనలు మరియు ఆశీర్వాదాలు
   • లోకమంతటిని సంపాదించుకొని నీ ప్రాణమును పోగొట్టుకొనుటవలన నీకేమి ప్రయోజనము? మార్కు 8:36
   • సాత్వికులు ధన్యులు, వారు భూమిని స్వతంత్రించుకుంటారు. మత్తయి 5:5
   • నీతి కొరకు ఆకలిదప్పులు గలవారు ధన్యులు, వారు తృప్తి పొందుదురు. మత్తయి 5:6
   • దయగలవారు ధన్యులు, వారు దయ చూపబడతారు. మత్తయి 5:7
   • శాంతికర్తలు ధన్యులు, వారు దేవుని పిల్లలు అని పిలువబడతారు. మత్తయి 5:9
   • అయితే నేను మీకు చెప్తున్నాను, మీ శత్రువులను ప్రేమించండి మరియు మిమ్మల్ని హింసించేవారి కోసం ప్రార్థించండి మత్తయి 5:44
   • చిమ్మట మరియు తుప్పు నాశనమైన, మరియు దొంగలు చొరబడి దొంగిలించే భూమిపై మీ కోసం నిధులను నిల్వ చేయవద్దు. మత్తయి 6:19
   • మీ నిధి ఎక్కడ ఉందో, అక్కడ మీ హృదయం కూడా ఉంటుంది. మత్తయి 6:21
   • లోకమంతటిని సంపాదించుకొని నీ ప్రాణమును పోగొట్టుకొనుటవలన నీకేమి ప్రయోజనము? లేదా మీ ఆత్మకు బదులుగా మీరు ఏమి ఇవ్వగలరు? మత్తయి 6:26
   • తీర్పు తీర్చవద్దు, లేదా మీరు కూడా తీర్పు తీర్చబడతారు. మత్తయి 7:1
   • అడగండి మరియు అది మీకు ఇవ్వబడుతుంది; వెతకండి మరియు మీరు కనుగొంటారు; తట్టండి మరియు మీకు తలుపు తెరవబడుతుంది. మత్తయి 7:7
   • అడిగే ప్రతి ఒక్కరికి అందుతుంది; వెతుకుతున్న వారు కనుగొనండి; మరియు తట్టిన వారికి, తలుపు తెరవబడుతుంది. మత్తయి 7:8
   • ఇరుకైన ద్వారం గుండా ప్రవేశించండి. నాశనానికి నడిపించే ద్వారం విశాలమైనది మరియు రహదారి విశాలమైనది, అనేకులు దాని గుండా ప్రవేశిస్తారు. మత్తయి 7:13
  • Telugu bible verses:

   • అబద్ధ ప్రవక్తల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. వారు గొర్రెల దుస్తులు ధరించి మీ వద్దకు వస్తారు, కానీ లోపల వారు క్రూరమైన తోడేళ్ళు. మత్తయి 7:15
   • మరియు రెండవది అలాంటిది: ‘నిన్ను వలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమించు.’ మత్తయి 22:39
   • చివరగా, మీరందరూ ఒకే ఆలోచనతో, సానుభూతితో, ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి, కరుణ మరియు వినయపూర్వకంగా ఉండండి. 1 పేతురు 3:8
   • అప్రమత్తంగా మరియు తెలివిగా ఉండండి. మీ శత్రువు దెయ్యం గర్జించే సింహంలా ఎవరైనా మ్రింగివేయాలని వెతుకుతూ తిరుగుతుంది. 1 పేతురు 5:8
   • ఈ కారణంగానే, మీ విశ్వాసానికి మంచితనాన్ని జోడించడానికి ప్రతి ప్రయత్నం చేయండి; మరియు మంచితనానికి, జ్ఞానం 2 పేతురు 1:5
   • మరియు జ్ఞానానికి, స్వీయ నియంత్రణ; మరియు స్వీయ నియంత్రణ, పట్టుదల; మరియు పట్టుదలకు, దైవభక్తి 2 పేతురు 1:6
   • మరియు దైవభక్తి, పరస్పర ప్రేమ; మరియు పరస్పర ప్రేమ, ప్రేమ. 2 పేతురు 1:7
   • స్వార్థ ఆశయం లేదా వ్యర్థమైన అహంకారంతో ఏమీ చేయవద్దు. బదులుగా, వినయంతో మీ కంటే ఇతరులకు విలువనివ్వండి ఫిలిప్పీయులు 2:3
   • అన్నిటికీ మించి, మీ హృదయాన్ని కాపాడుకోండి, ఎందుకంటే మీరు చేసే ప్రతిదీ దాని నుండి ప్రవహిస్తుంది. సామెతలు 4:23
   • నాశనానికి ముందు గర్వం, పతనానికి ముందు గర్వం. సామెతలు 16:8
   • ఉల్లాసమైన హృదయం మంచి ఔషధం, కానీ నలిగిన ఆత్మ ఎముకలను ఎండిపోతుంది. సామెతలు 17:22
   • పిల్లలు వెళ్ళవలసిన దారిలో ప్రారంభించండి మరియు వారు పెద్దవారైనప్పుడు కూడా వారు దాని నుండి తిరగరు. సామెతలు 22:6
   • ద్యోతకం లేని చోట, ప్రజలు నిగ్రహాన్ని వదులుకుంటారు; కాని జ్ఞానము యొక్క ఉపదేశము వినేవారు ధన్యులు. సామెతలు 29:18
   • దుష్టులతో కలిసి నడుచుకోని లేదా పాపులు పట్టే దారిలో నిలబడని ​​లేదా అపహాస్యం చేసేవారి సహవాసంలో కూర్చోని వారు ధన్యులు. కీర్తనలు 1:1
   • అందరూ పాపం చేసారు మరియు దేవుని మహిమను పొందలేక పోయారు రోమన్లు ​​​​3:23
   • అప్పుడు మనం ఏమి చెప్పాలి? కృప పెరగడానికి మనం పాపం చేస్తూ పోదామా? రోమీయులు 6:1
   • నిరీక్షణలో ఆనందంగా ఉండండి, బాధలో ఓర్పుతో ఉండండి, ప్రార్థనలో నమ్మకంగా ఉండండి. రోమీయులు 12:12
   • అది సాధ్యమైతే, అది మీపై ఆధారపడినంత వరకు, అందరితో శాంతిగా జీవించండి. రోమీయులు 12:18
   • వివాదాస్పద విషయాలపై తగాదా లేకుండా విశ్వాసం బలహీనంగా ఉన్నవారిని అంగీకరించండి. రోమీయులు 14:1
   • కాబట్టి, మనం నిద్రలో ఉన్న ఇతరులలా ఉండకూడదు, కానీ మనం మెలకువగా మరియు హుందాగా ఉందాం. థెస్సలొనీకయులు (1) 5:6
   • మీరు చిన్నవారైనందున ఎవరూ మిమ్మల్ని చిన్నచూపు చూడనివ్వకండి, కానీ మాటలో, ప్రవర్తనలో, ప్రేమలో, విశ్వాసంలో మరియు స్వచ్ఛతలో విశ్వాసులకు ఆదర్శంగా ఉండండి. 1 తిమోతి 4:12
   • మనం ప్రపంచంలోకి ఏమీ తీసుకురాలేదు మరియు దాని నుండి మనం ఏమీ తీసుకోలేము. 1 తిమోతి 6:7
  •  Telugu Bible Quotes and Verses:

   • డబ్బుపై ప్రేమ అన్ని రకాల చెడులకు మూలం. కొంతమంది డబ్బు కోసం ఆత్రుతతో, విశ్వాసం నుండి తప్పిపోయి, అనేక దుఃఖాలతో తమను తాము పొడుచుకున్నారు. 1 తిమోతి 6:10
   • మీ కన్నీళ్లను గుర్తుచేసుకుంటూ, నేను నిన్ను చూడాలని కోరుకుంటున్నాను, తద్వారా నేను ఆనందంతో నిండి ఉంటాను. 3 తిమోతి 1:4
   • విభజన వ్యక్తులను ఒకసారి హెచ్చరించండి, ఆపై రెండవసారి వారిని హెచ్చరించండి. ఆ తరువాత, వారితో సంబంధం లేదు. తీతు 3:10
   • ప్రభువే నాకు దీపము, నాకు రక్షణము, ఇక నేను ఎవరికిని భయపడనక్కరలేదు. ప్రభువే నాకు కోట, ఇక నేను ఎవరికిని వెరవనక్కరలేదు. – కీర్తనలు 27:1
   • నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టియున్నాడు. – లూకా 2:11
   • అందరికి తండ్రయైన దేవుడు ఒక్కడే. ఆయన అందరికిపైగా ఉన్నవాడై అందరిలోనూ వ్యాపించి అందరిలో ఉన్నాడు. – ఎఫెసి 4:8
   • దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తుయేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును. – ఫిలిప్పీయులకు 4:19, 20
   •  నీవు నడుచు మార్గమంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును. – యెహోషువా 1:9
   •  నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము, అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళము చేయును. – సామెతలు 3:6
   •  నీకు వెలుగు వచ్చియున్నది, లెమ్ము, తేజరిల్లుము, యెహోవా మహిమ నీ మీద ఉదయించెను. – యెషయా 60:1
   •  నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళ్లు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచూ ఈ దేశమునకు నిన్ను మరల రప్పించెదను. – ఆదికాండము 28:15
   •  యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును. – 1 దినవృత్తాంతములు 16:34
   • మీ పాపములు సింధూరం వలే ఎర్రగా ఉన్నను.. మంచు వలె తెల్లనగును. – యెషయా 1:18
   •  సోమరిపోతు లేమిని అనుభవించును. కష్టించి పనిచేయు వాడు సంపదలు బడయును. – సామెతలు 10:4
   • పాపం ఇకపై మీ యజమాని కాదు, ఎందుకంటే మీరు ధర్మశాస్త్రానికి లోబడి కాదు, కృప క్రింద ఉన్నారు. రోమీయులు 6:14
   • సహోదర సహోదరీలారా, మీరు నేర్చుకున్న బోధనకు విరుద్ధమైన మీ మార్గంలో విభజనలు మరియు అడ్డంకులు కలిగించే వారి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. వాటికి దూరంగా ఉండండి. రోమీయులు 6:17
   • పాపాత్మకమైన స్వభావంచే నియంత్రించబడిన మనస్సు మరణం, కానీ ఆత్మచే నియంత్రించబడిన మనస్సు జీవితం మరియు శాంతి. రోమీయులు 8:6
   • మనలో బయలు దేరిన మహిమతో పోల్చిచూడడానికి మన ప్రస్తుత బాధలు విలువైనవి కాదని నేను భావిస్తున్నాను. రోమీయులు 8:18
   • ప్రేమ నిజాయితీగా ఉండాలి. చెడును ద్వేషించు; ఏది మంచిదో అంటిపెట్టుకుని ఉండండి. రోమన్లు ​​​​12:9
   • ప్రేమలో ఒకరికొకరు అంకితభావంతో ఉండండి. మీ పైన ఒకరినొకరు గౌరవించండి. రోమీయులు 12:10
   • నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిమ్ము, నా మార్గములు నీ కన్నులకు ఇంపుగా నుండనిమ్ము. – సామెతలు 23:26
   • దుఃఖపడువారు ధన్యులు; వారు ఓదార్చబడుదురు. – మత్తయి సువార్త 5:4
  •  Telugu Bible Quotes and Verses:

   • నీవైతే ధర్మము చేయునప్పుడు, నీ ధర్మము రహస్యముగానుండు నిమిత్తము నీ కుడిచెయ్యి చేయునది నీ యెడమచేతికి తెలియక యుండవలెను. – మత్తయి సువార్త 6:3
   •  మీలో ప్రతివాడును తన సొంతకార్యములను మాత్రమేగాక ఇతరుల కార్యములను కూడ చూడవలెను. – ఫిలిప్పీయులకు 2:4
   • 1.మీరు దేవుని ఆలయమై యున్నారనియు, దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడనియు మీరెరుగరా?1 కొరింథీయులు 3:16
   • “నాకు ఏదైనా చేసే హక్కు ఉంది,” అని మీరు అంటారు – కానీ ప్రతిదీ ప్రయోజనకరంగా ఉండదు. “నాకు ఏదైనా చేసే హక్కు ఉంది” – కానీ నేను దేనిపైనా ప్రావీణ్యం పొందను. 1 కొరింథీయులు 6:12
   • అయితే, మీ హక్కుల సాధన బలహీనులకు అడ్డంకిగా మారకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి. 1 కొరింథీయులు 8:9
   • కాబట్టి, మీరు స్థిరంగా ఉన్నారని మీరు అనుకుంటే, మీరు పడకుండా జాగ్రత్త వహించండి! 1 కొరింథీయులు 10:12
   • నన్ను బలపరుచువానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను. – ఫిలిప్పీయులకు 4:13
   • కాబట్టి మీరు తిన్నా, త్రాగినా, ఏమి చేసినా, అన్నీ దేవుని మహిమ కోసం చేయండి. 1 కొరింథీయులు 10:31
   • స్త్రీ పురుషుని నుండి వచ్చినట్లే పురుషుడు కూడా స్త్రీ నుండి పుట్టాడు. కానీ ప్రతిదీ దేవుని నుండి వస్తుంది. 1 కొరింథీయులు 11:12
   • వివిధ రకాల బహుమతులు ఉన్నాయి, కానీ అదే ఆత్మ వాటిని పంపిణీ చేస్తుంది. 1 కొరింథీయులు 12:4
   • అయినప్పటికీ శరీరం ఒక భాగంతో కాకుండా అనేక భాగాలతో రూపొందించబడింది. 1 కొరింథీయులు 12:14
   • నేను మనుష్యుల లేదా దేవదూతల భాషలలో మాట్లాడినా, ప్రేమ లేకపోతే, నేను ధ్వనించే గొంగళి లేదా గణగణ తాళం మాత్రమే. 1 కొరింథీయులు 13:1
   • ప్రేమ సహనం, ప్రేమ దయ. ఇది అసూయపడదు, గర్వించదు, గర్వించదు. 1 కొరింథీయులు 13:4

 

error: Content is protected !!